yazdandoust

آخرین اخبار در مورد آستین: امیدواریم آموزش اف-16 به خلبانان اوکراینی در هفته‌های آینده آغاز شود

آستین: امیدواریم آموزش اف-16 به خلبانان اوکراینی در هفته‌های آینده آغاز شود

آستین: امیدواریم آموزش اف-16 به خلبانان اوکراینی در هفته‌های آینده آغاز شود به گزارش گروه بین‌المللخبرگزاری فارس، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا پنجشنبه (۲۵ مه) ابراز امیدواری کرد آموزش خلبانان اوکراینی برای استفاده از جت‌های جنگنده اف-۱۶ ساخت آمریکا در هفته‌های آینده آغاز شود.  به گزارش آسوشیتد پرس، او این اظهارات را پیش از نشست مجازی سران دفاعی از سراسر جهان برای بحث درباره ح ...

آستین: امیدواریم آموزش اف-16 به خلبانان اوکراینی در هفته‌های آینده آغاز شود

آستین: امیدواریم آموزش اف-16 به خلبانان اوکراینی در هفته‌های آینده آغاز شود به گزارش گروه بین‌المللخبرگزاری فارس، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا پنجشنبه (۲۵ مه) ابراز امیدواری کرد آموزش خلبانان اوکراینی برای استفاده از جت‌های جنگنده اف-۱۶ ساخت آمریکا در هفته‌های آینده آغاز شود.  به گزارش آسوشیتد پرس، او این اظهارات را پیش از نشست مجازی سران دفاعی از سراسر جهان برای بحث درباره ح ...

آستین: امیدواریم آموزش اف-16 به خلبانان اوکراینی در هفته‌های آینده آغاز شود

آستین: امیدواریم آموزش اف-16 به خلبانان اوکراینی در هفته‌های آینده آغاز شود به گزارش گروه بین‌المللخبرگزاری فارس، «لوید آستین» وزیر دفاع آمریکا پنجشنبه (۲۵ مه) ابراز امیدواری کرد آموزش خلبانان اوکراینی برای استفاده از جت‌های جنگنده اف-۱۶ ساخت آمریکا در هفته‌های آینده آغاز شود.  به گزارش آسوشیتد پرس، او این اظهارات را پیش از نشست مجازی سران دفاعی از سراسر جهان برای بحث درباره ح ...